LOUIS HOTELS GROUP GENERAL BOOKING TERMS AND CONDITIONS and GENERAL HOTEL ACCOMMODATION USAGE RULES

De villkor som anges häri trädde i kraft den 3 april 2020.\nLouis Hotels Group avser Louis Hotels Public Company Limited (ett offentligt privat företag registrerat på Cypern, HE11553), dess dotterbolag, inklusive Louis Hotels S.A. i Grekland och alla hotell eller restauranger som drivs eller marknadsförs under Louis Hotels (tillsammans "vi", "vår", "oss", "Louis Hotels" eller "Louis Hotels Group").\nA. INLEDNING\nPå Louis Hotels är vi noga med att ge dig den bästa och mest användbara informationen via våra webbplatser och uppmanar och rekommenderar alla våra besökare, gäster och kunder att noggrant läsa och förstå de villkor som anges där innan de slutför sina bokningar.\n1. Information om Louis Hotels Collection \nAll information i en broschyr, annons eller webbplats från Louis Hotels gäller de tjänster som erbjuds eller på det hotell som ingår i Louis Hotels Collection. Vi har lagt stor vikt vid att göra våra webbplatser så tydliga och informativa som möjligt och all information presenteras med stor omsorg och uppmärksamhet. Louis Hotels garanterar dock inte att informationen presenteras korrekt. Vi ansvarar inte för eventuella olägenheter, inkomstbortfall eller skador som uppstår till följd av direkt eller indirekt användning av information som tillhandahålls på vår webbplats.\n2. Ändringar/revideringar av regler, villkor och bestämmelser: Louis Hotels förbehåller sig rätten att lägga till, ändra eller modifiera något av dessa allmänna bokningsvillkor eller sekretessmeddelandet, villkor och regler som gäller för Louis Hotels om och när det anses nödvändigt. Eventuella ändringar eller reviderade villkor ska publiceras på denna webbsida. Vänligen kontrollera denna webbsida då och då för att ta del av eventuella ändringar som vi kan ha gjort, eftersom de är bindande för dig utan något ytterligare meddelande från oss.\nDitt fortsatta deltagande i Louis Hotels medlemsprogram eller Loyaltyprogram eller använder våra tjänster eller gör en bokning/reservation antingen direkt med ett Louis Hotel eller via en Louis Hotel onlinebokningsfunktion, efter publicering av ändringar i dessa allmänna bokningsvillkor eller i sekretessmeddelandet, kommer att indikera att du accepterar ändringarna.\nGenom att besöka eller använda Louis Hotels webbplats godkänner du att vara juridiskt bunden av Användarvillkoren, dessa Allmänna bokningsvillkor och sekretesspolicyn.html\" target=\"_blank\">Integritetsmeddelande eftersom dessa kan ändras och publiceras från tid till annan.\n2. Skydd av personuppgifter / Integritetsmeddelande \nVi tar frågan om skydd av personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Louis Hotels Integritetsmeddelande.\n Dessutom kan du genom att göra en bokning eller bo på något av Louis Hotels eller genom att delta i Integritetsmeddelandet.\nhtml\" target=\"_blank\">Loyaltyprogram eller kontakt med Louis Hotels eller ett hotell via sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, YouTube) kan Louis Hotels Group samla in ytterligare personuppgifter från dig. Din inlämning av information vid ditt besök på våra hotell eller via någon av våra webbplatser eller via våra konton på sociala medier omfattas av Louis Hotels Privacy Notice.\nDu ombeds vänligen att läsa och förstå Louis Hotels Privacy Notice innan du lämnar någon information om dig själv eller någon annan person. Det är ditt ansvar att se till att den information som vi har om dig är uppdaterad och korrekt. Om du inte gör det bryter du mot dessa villkor.\n3. Tredje parts webbplatser\nOm du väljer att lämna vår webbplats via länkar till andra tredje parts webbplatser, inklusive annonsörers webbplatser, gäller inte längre vår Privacy Notice eller dessa allmänna bokningsvillkor. Vi ansvarar inte för villkoren eller användarvillkoren eller sekretesspolicyn för dessa tredjepartswebbplatser, cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik som de kan använda på sina webbplatser. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser från tredje part, bekräftar och godkänner du att Louis Hotels inte ansvarar för tillgängligheten av sådana webbplatser eller resurser från tredje part, och att Louis Hotels inte stöder eller ansvarar för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser från tredje part.\nB. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING\nDin bokning och det boendeavtal som ingås med ett hotell inom varumärket Louis Hotels Collection (oavsett om du gör den direkt med Louis Hotels Group eller via en tredje part såsom en resebyrå) omfattas av dessa allmänna villkor (de allmänna bokningsvillkoren) och Louis Hotels GroupsIntegritetsmeddelande. När du gör din bokning/reservation, antingen online eller via telefon eller e-post, anses du ha läst, förstått och accepterat dessa allmänna bokningsvillkor och Louis Hotels Groups sekretessmeddelande.\nOm du gör din bokning/reservation via en resebyrå eller annan tredje part har du en separat juridisk relation med den parten och Louis Hotels Group har inget ansvar för handlingar eller försummelser från sådan part inklusive deras iakttagande av dina dataskyddsrättigheter.\nNär du gör din bokning anses du också ha läst, förstått och accepterat villkoren för att använda hotellets webbplats (Användarvillkor) och alla relevanta villkor ska anses vara införlivade i din bokning och boendeavtalet med hotellet.\nBokningar online\nHotellet kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla bokningen efter bästa förmåga och i enlighet med den information som tillhandahålls. Hotellet förbehåller sig dock rätten att tillhandahålla alternativa tjänster av minst likvärdig standard utan extra kostnad för gästen.\nGästen har inte rätt att överlåta bokningen till någon tredje part eller använda hotellets faciliteter, annat än för boendeändamål. Hotellet förbehåller sig rätten att på gästen överföra eventuella extra kostnader som uppstår för hotellet avseende varor och tjänster som efterfrågas under gästens vistelse eller som orsakas av att gästen inte följer de överenskomna tiderna för tjänster.\n1. Behörighet \nDu måste vara minst 18 år gammal, eller ha uppnått den lägsta ålder för att ingå ett avtal som krävs enligt tillämplig lag (om yngre än 18), för att göra en bokning eller genomföra ett köp via våra webbplatser eller någon annan bokningskanal. För att undvika tvivel måste personer som är 18 år eller yngre åtföljas av en förälder eller vårdnadshavare under hela vistelsen på något av Louis Hotels.\n2. Enskilda bokningar\nBokningar/reservationer kan endast göras genom att tillhandahålla giltiga betal- eller kreditkortsuppgifter enligt vår betalningspolicy. Bokningar/reservationer kan inte garanteras utan ett giltigt kredit-/betalkort. Om det inte är en onlinebokning måste ett bokningsformulär fyllas i och skickas till hotellet. Hotellet skickar en bekräftelse på bokningen via e-post eller fax med ett bokningsreferensnummer. Bokningsreferensnumret måste uppges på hotellet vid incheckning. Ett icke-konkurrerat icke-bekräftat bokningsformulär utgör inte en bokning.\nInnan vi bekräftar en bokning eller ett köp kommer vi att ge dig ett totalpris för det begärda rummet och nätterna, tillsammans med avgifterna för eventuella ytterligare produkter eller tjänster som du kan ha lagt till.\n3. Gruppbokningar\nAlla gruppbokningar omfattas av olika överenskomna villkor. För mer information om gruppbokningar vänligen kontakta Reservationsavdelningen på respektive hotell (Kontakta oss).\n4. Onlinebokningar \nLouis Hotels tillhandahåller en onlinebokningstjänst på respektive hotells webbplats. På varje Louis Hotels hotellwebbplats kan du kontrollera boendeutbud och tillgänglighet på ett Louis Hotel och göra en onlinebokning på det Louis Hotel som du väljer. När bokningsprocessen har slutförts kommer tjänsten för onlinebokningsplattformen att sända en onlinebekräftelse av din bokning; med förbehåll för eventuella ytterligare villkor som anges vid bokningstillfället. En onlinebokning är endast giltig när ett bokningsnummer har utfärdats. Louis Hotels eller något annat hotell kan avboka eller ändra bokningar om det visar sig att en användare har ägnat sig åt bedräglig eller olämplig verksamhet eller under andra omständigheter om det visar sig att bokningarna innehåller eller beror på ett misstag eller fel.\n5. Kampanjer/erbjudanden\nAlla kampanjer/erbjudanden är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. Erbjudanden gäller inte i kombination med något annat erbjudande. Specialerbjudanden eller kampanjer kan ha ytterligare villkor och avbokningsvillkor som är specifika för erbjudandet. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa noggrant innan du slutför din bokning.\nEtt rabatterbjudande är inte överförbart. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för eller avbryta kampanjen när som helst utan föregående meddelande.\nAlla bokningar: Avtal om reservation eller bokning av rum och/eller köp av produkter eller tjänster ingås först när en bekräftelse och/eller voucher har mottagits från hotellet, antingen via e-post eller fax.\n6. Rumspriser och priser\nPriserna gäller per rum och natt, varierar beroende på ankomstdatum och/eller vistelsens längd, och inkluderar inte dricks, statliga skatter, serviceavgifter, avgifter eller tillägg, om inte annat anges. Alla rum, produkter och tjänster som erbjuds av Louis Hotels är beroende av tillgänglighet vid tidpunkten för bokning eller köp.\nInga garantier görs, av något slag, att priserna och/eller rum eller hotellfaciliteter kommer att vara tillgängliga vid tidpunkten för bokning/reservation förrän en bokning/reservation bekräftas.\nVarje rumspris som anges har specifika villkor för beläggningen av varje rum och specifika avbokningsregler gäller för varje rum som anges.\nMåltider ingår endast om det anges i prispolicyn som anges. Skatter och serviceavgifter ingår endast om de anges i den angivna prispolicyn.\nDu rekommenderas starkt och bör noggrant läsa rumspriserna och alla specifika detaljer som tillhandahålls innan du fortsätter att göra en bokning för ett valt rum samt dessa allmänna bokningsvillkor.\nPriser bekräftas i valutan i det land där hotellet ligger om inget annat anges i onlinebokningstjänsten eller i din e-postbekräftelseinformation.\Det pris du betalar är det pris som anges för dig när du gör din reservation eller bokning, förutom att om mervärdesskatt eller andra statliga skatter eller tillägg ingår i priset och ändras mellan datumet för din reservation eller köp och datumet för din vistelse, kommer vi att justera det pris du betalar och informera dig om detta via e-post, om du inte redan har betalat för reservationen, produkten eller tjänsten i sin helhet innan ändringen träder i kraft.
Kontrollera alltid att uppgifterna om din reservation eller bokning är fullständiga och korrekta innan du bekräftar den. Vi ansvarar inte för förseningar eller utebliven prestation om du ger oss felaktig information.\nDu och/eller medlemmarna i din grupp får inte sälja eller överföra din bokning eller några produkter eller tjänster som köpts via våra webbplatser, och du eller medlemmarna i din grupp får inte heller annonsera, marknadsföra eller på annat sätt erbjuda rum eller andra produkter eller tjänster som köpts från Louis Hotels till försäljning. Vi kommer inte att respektera några bokningar eller köp som gjorts på detta sätt och vi accepterar inte något ansvar för att neka sådana bokningar eller köp.\nResa: De angivna priserna inkluderar inte internationell eller inrikes flygtransport, pass- eller visumhantering, reseförsäkring, flygplats- och hamnskatter, dricks eller andra liknande avgifter om inte annat anges. Gästerna bör ordna med sina egna rese- och semesterförsäkringar.\n7. Betalningspolicy \nFör att en rumsreservation/bokning ska kunna säkras måste gästen uppge giltiga bankkorts- eller kreditkortsuppgifter. Louis Hotels accepterar endast garanterade bokningar med kreditkort. Det kredit-/betalkort som användes vid bokningen måste uppvisas vid incheckning på hotellet. Kreditkortet kan sedan användas av hotellet för betalning av en deposition som meddelades vid bokningstillfället eller som garanti för en framtida betalning, i händelse av utebliven ankomst, avbokning eller ändring av bokningen.\nVi accepterar endast Visa, Master Card, giltiga fram till avresedatumet från hotellet. Vid onlinebokningar skickas kreditkortsuppgifterna direkt till hotellet för att garantera din bokning i enlighet med vår Privacy Notice. Rum som bokats med ett ogiltigt kreditkort kan komma att avbokas omedelbart. Om du betalar för någon annan, vänligen kontakta vår bokning före gästens ankomst.\nFör återbetalningsbara bokningar kan gästerna debiteras en deposition som återbetalas om bokningen avbokas inom avbokningsperioden för den specifika bokningen. Om det totala beloppet för bokningen inte betalas innan gästen anländer till hotellet, kommer hotellet att debitera det återstående beloppet för bokningen på gästens kredit-/betalkort vid incheckningen.\nFör icke återbetalningsbara bokningar debiteras det totala värdet för bokningen på ditt kreditkort vid bokningen. Underlåtenhet att tillhandahålla giltiga kredit-/betalkortsuppgifter för bokningen leder till en automatisk avbokning av bokningen.\nEn eventuell återbetalning av en deposition eller förskottsbetalning kommer att omfattas av den växelkurs som tillämpas av din betalkortsleverantör vid tidpunkten för en sådan återbetalning och kan skilja sig från den växelkurs som tillämpades vid tidpunkten för depositionen eller förskottsbetalningen.\nAvboknings-/ändringspolicy\nAvboknings- och ändringspolicy varierar mellan Louis Hotels, eftersom varje rumspris kan ha olika prispolicy och ibland beror på vistelsens period. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom avboknings-/ändringspolicyn noggrant innan du bekräftar din bokning/reservation, eftersom du informeras om detta vid bokningstillfället. För mer information kan du kontakta oss.\nAvbokning/ändringar för onlinebokningar: Den specifika avboknings-/ändringspolicyn för varje hotell visas på onlinebokningsfacilitetstjänsten. Om du behöver ändra eller avboka din onlinebokning kan du göra det online i enlighet med villkoren för din bokning. Du kan göra det online på bokningssidan i avsnittet Ändra/avboka bokning; du ska ange boknings-id och e-postadress och dina bokningsuppgifter kommer att visas. I händelse av avbokning utanför det avbokningsfönster som anges i en onlinebokning.\nKredit-/Debitkortsförhandsgodkännande vid ankomst: Vid ankomsten till hotellet kan en förhandsgodkännande av ditt kredit-/betalkort krävas innan en reservation/bokning kan checkas in. Detta för att garantera att du kan täcka kostnaden för eventuella bar-, restaurang- och rumsserviceavgifter och/eller andra oförutsedda utgifter som debiteras rumskontot och/eller för eventuellt obetalt saldo.\nValutakurs: Du kan betala med någon av de valutor som stöds av vår webbplats. De tillämpliga växelkurserna för de valutor som stöds ska fastställas efter eget gottfinnande eller av vår betalningsleverantör. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella valutakursförluster som du ådrar dig till följd av kreditkorts- eller andra transaktioner som genomförs via vår webbplats.\Hotellet förbehåller sig rätten att debitera gästens kredit-/betalkort för att täcka kostnaden för oavsiktlig/avsiktlig skada på rummet eller någon del av hotellets lokaler, eller för att täcka kostnaden för djupstädning som krävs på grund av åtgärder från den boende, inklusive rökning.\nExtras: Vid ankomst kan en förautorisering tas av hotellet för att täcka eventuella extrakostnader under din vistelse. Hotellet kan kräva ett avtryck av ditt betal- eller kreditkort endast för att bekräfta betalningen och endast under din vistelse på hotellet.\nFörskottsbetalda bokningar: Vissa prisplaner kräver förskottsbetalning i sin helhet och är ej avbokningsbara, ej återbetalningsbara, ej utbytbara och ej överförbara. Detta kommer att anges i det angivna priset. För dessa prisplaner debiteras ditt kreditkort för hela beloppet när en bokning har gjorts. Bokningar med förköp kan inte avbokas eller ändras.\nMervärdesskatt (moms) och skatter\nMervärdesskatt och skatter ingår i rumspriset. Skatter för övernattning i Grekland ingår inte i rumspriset och tas ut vid ankomsten till ett hotell i Grekland (för 4-stjärniga hotell 7 €/natt och för 5-stjärniga hotell 10 €/natt).\nFör mer information om våra rumspriser, vänligen kontrollera varje hotells onlinebokningstjänst eller kontakta via e-post eller ring till det aktuella hotellet.\nAlla konton måste betalas i sin helhet vid avresan. Du är ansvarig för att betala alla utestående avgifter eller kostnader för någon tjänst som erbjuds under din vistelse på hotellet direkt till hotellet innan du avreser från hotellet.\nC. ALLMÄNNA ANVÄNDARREGLER FÖR HOTELLRUM\n1. Incheckning/utcheckning \nEnligt vår allmänna policy är incheckning från kl. 14.00 på bokningsdagen och avresa före kl. 12.00 på avresedagen, men läs incheckning/utcheckningspolicyn för din bokning på bokningssidan eftersom undantag kan gälla. Om du inte lämnar rummet vid den angivna utcheckningstiden kan en avgift för sen utcheckning tillkomma.\n2. Ankomst och avresa \nDet är gästens ansvar att skaffa ett giltigt visum (där så krävs) och följa alla tillämpliga invandringslagar för din inresa och vistelse på din destination. Se till att du har ett giltigt pass för hela din resa. Gästerna kan bli ombedda att fylla i ett registreringsformulär och styrka sin identitet (inklusive fotolegitimation och nationalitet vid incheckningen). Om inte annat överenskommits med hotellet måste den gäst som gjorde bokningen via vår webbplats vara närvarande vid incheckningen.\n3. Alkohol/mat\nInget vin, öl, sprit eller mat får tas med till hotellet av någon gäst för konsumtion på plats.\n4. Barnpolicy Avgifter\n0-1,99 år: Spädbarn - kostnadsfritt\n2-11.99yo: Barn - rabatten varierar beroende på hotell och period\n5. Särskilda behov/önskemål\nSärskilda behov eller önskemål måste meddelas skriftligen i förväg. Inga garantier kan lämnas i samband med särskilda önskemål. Innan en specifik bekräftelse har utfärdats för en särskild begäran kan denna begäran inte garanteras.\n6. Gäster med AMEA/Särskilda behov\nAccessabla rum med faciliteter för gäster med AMEA/Särskilda behov finns tillgängliga på vissa hotell och är begränsade. Vänligen kontrollera tillgängligheten och ange rumsval vid bokningstillfället.\n7. Barnsängar\nBarnsängar finns tillgängliga men bokas på begäran. Vänligen kontakta hotellet när bokningen är klar.\n8. Rökning\nRökning på Louis Hotels är endast tillåten i rökrutor och endast om det är tillåtet enligt gällande lag. Louis Hotels strävar efter en rökfri miljö. Rum för rökare finns inte tillgängliga. De som inte följer lagen om rökförbud begår ett brott mot lagen och kan komma att rapporteras till behöriga myndigheter. Vi ber dig vänligen att respektera lagen och avstå från att röka på hotellet.\n9. Husdjur\nHusdjur får generellt inte följa med gäster på hotellet. Vänligen kontrollera vid bokningstillfället om ledarhundar för blinda eller funktionshindrade gäster kan tas emot. Särskilda regler för husdjur kan kräva en deposition för skador/rengöring vid incheckningen som kan vara icke återbetalningsbar.\n10. Skador orsakade av gäster\nI händelse av illvillig, avsiktlig eller försumlig skada på rummet eller annan egendom förbehåller sig Louis Hotels rätten att debitera beloppet för eventuella förluster, inklusive avbrott i verksamheten, från den registrerade gästens kredit-/betalkort. Om gästen har betalat på annat sätt än med kredit-/betalkort kommer Louis Hotels att driva ärendet genom lämpliga juridiska forum och behöriga domstolar.\n11. Gästens uppförande\nGenom att göra en bokning och bo på hotellet accepterar du att vara bunden av dessa allmänna bokningsvillkor och eventuella uppföranderegler som gäller på hotellet enligt vad som anges häri eller som kan tillämpas från tid till annan under din vistelse på hotellet. Hotellet förbehåller sig rätten att neka tillträde eller avvisa personer som det anser vara olämpliga.\n12. Värdeskåp \nGäster uppmanas att förvara sina värdesaker i värdeskåpet på rummet eller i det värdeskåp som finns i receptionen. Hotellet ansvarar inte för förlust av pengar eller andra personliga värdesaker under vistelsen.\n13. Hälsa och säkerhet\nHotellet omfattas av lokala bestämmelser, inklusive sådana som rör brandskydd, naturkatastrofer och evakuering av byggnader. Alla gäster måste läsa och bekanta sig med hälso- och säkerhetsinformation på hotellet och i sina rum.\n14. Förbjudna föremål\nFöljande föremål är inte tillåtna i Louis Hotels lokaler:\n- Djur av alla slag, utom ledarhundar (enligt överenskommelse med hotellet)\n- Brandfarliga, explosiva eller på annat sätt farliga material\n- Föremål som avger en dålig lukt\n- Oregistrerade skjutvapen eller andra vapen\n- Föremål av ovanligt stor storlek eller i ovanligt stora mängder\n- Artiklar relaterade till användning i spel, prostitution, smuggling eller andra olagliga handlingar\n- Illegala droger eller andra artiklar, vars innehav är förbjudet enligt gällande lagar.\nLouis Hotels förbehåller sig rätten att neka tillträde för gäster som innehar förbjudna föremål. Gästerna är ensamt ansvariga för alla ekonomiska eller andra förluster och skador som kan orsakas av sådana föremål.\n15. Hotellinredning\nEn gäst ska avstå från att använda utrustning eller inredning för andra ändamål än de avsedda. Ingen utrustning och/eller inredning får föras ut från hotellet. Det är förbjudet att avlägsna eller förändra utrustning eller inventarier.\n16. Hotellrestauranger\nÄven om vissa restauranger fungerar som bufférestauranger förbehåller sig Louis Hotels rätten att under vintermånaderna ändra sådana bufféer till ett urval av fasta menyer.\nD. TILLÄGG AV ANDRA REGLER OCH POLICY\n1. Varumärken / Material \nLouis Hotels har varumärkesskydd för registrerade eller oregistrerade varumärken. All upphovsrätt och annan immateriell egendom i innehåll och material på Louis Hotels och/eller till dess affärspartners kvarstår hos sådan part. Nedladdning, kopiering eller annan användning av material på Louis Hotels webbplatser är endast tillåtet för privat bruk och begränsat till det enda syftet att göra en reservation/bokning på ett Louis Hotel Collection.\Innehållet på Louis Hotels webbplatser och/eller i broschyrer eller annat reklammaterial som tillhandahålls av Louis Hotels får inte kopieras, reproduceras, publiceras, distribueras, laddas ner, ändras, modifieras, återanvändas, omplaceras eller på annat sätt användas i någon form för något annat ändamål utan uttryckligt medgivande från Louis Hotels.\n2. Fotopolicy \nAlla bilder som tas på fastigheten eller från våra webbplatser/sociala medier får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk. Användning av dessa bilder för affärsändamål inklusive, men inte begränsat till, reklammaterial, webbplatser, böcker, tidningar och tidskrifter måste godkännas av Louis Hotels marknadsavdelning. Kontakta oss för mer information.\n3. Feedback från användare/gäster/Uppladdning av innehåll till eller publicering av information på våra webbplatser eller konton på sociala medier \nNär du lämnar kommentarer eller förslag till oss avseende vår webbplats eller våra hotell eller våra produkter eller tjänster ska vi äga alla rättigheter relaterade till dina kommentarer eller förslag (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och immateriella rättigheter) och ha rätt att använda eller genomföra dina kommentarer eller förslag utan begränsningar för något syfte, kommersiellt eller annat, utan ersättning eller tillskrivning till dig.\Allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats eller sociala medier eller information som du publicerar med hänvisning till Louis Hotels eller något av dess hotell anses vara icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja sådant innehåll eller information till tredje part för vilket ändamål som helst. Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att något innehåll som laddats upp eller någon information som du publicerat utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till integritet.\nVi ansvarar inte, och är inte ansvariga gentemot tredje part, för innehållet eller riktigheten i något innehåll som laddats upp eller någon information som du eller någon annan användare av en Louis Hotels-webbplats publicerat. I tillämpliga fall representerar de åsikter som uttrycks av andra användare på våra webbplatser eller sociala medier inte Louis Hotels åsikter eller värderingar.\nVi har rätt att övervaka, censurera, redigera, ta bort eller förbjuda uppladdning av innehåll eller publicering av information om vi anser att sådant innehåll eller sådan information inte överensstämmer med Louis Hotels policy eller är olämplig.\nDu är ensam ansvarig för all kommunikation eller för ett inlägg från dig, konsekvenserna av att göra ett inlägg och din tillit till något inlägg. Louis Hotels ansvarar inte för konsekvenserna av något inlägg (inklusive, utan begränsning, eventuella åtgärder som vidtas mot dig av någon person). Louis Hotels ansvarar inte för att granska eller övervaka inlägg som görs på någon plattform eller tjänst för sociala medier av andra användare än Louis Hotels. Om en användare meddelar Louis Hotels om ett inlägg som påstås bryta mot Louis Hotels affärsintressen eller immateriella rättigheter, kan Louis Hotels undersöka anklagelsen och i god tro och efter eget gottfinnande avgöra om inlägget ska tas bort. Louis Hotels har inget ansvar gentemot användare för utförandet eller icke-utförandet av sådana aktiviteter.\n4. Skadestånd \nDu samtycker till att försvara, ersätta och hålla Louis Hotels, dess tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, licensgivare och partners skadeslösa från och mot alla anspråk, åtgärder eller krav, skulder och uppgörelser inklusive, utan begränsning, rimliga advokat- och redovisningskostnader som härrör från, eller påstås härröra från, din användning av webbplatsen eller ditt brott mot dessa allmänna bokningsvillkor.5. Ansvarsbegränsning\nLouis Hotels ska inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av, inklusive men inte begränsat till, felaktig prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, försenad överföring, datorvirus eller fel i någon del på någon webbplats eller bokningstjänst.\nLouis Hotels försöker inte utesluta eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av sin vårdslöshet på något sätt. Hotellet är inte ansvarigt för handlingar och/eller försummelser av dess oberoende leverantörer. Inget som helst ansvar accepteras för stöld, skada eller sjukdom hos gäster, delegater eller besökare, eller för förlust eller skada på egendom av något slag, såvida det inte uppstår till följd av grov vårdslöshet från hotellet eller dess anställda.\nVarken Louis Hotels eller något Louis Hotel eller andra leverantörer av produkter eller tjänster relaterade till onlinebokningstjänsten är ansvariga för kommunikationsfel, misslyckanden, svårigheter eller förlorade, stulna eller felriktade överföringar, meddelanden eller poster, eller säkerheten i sådan kommunikation. Vidare är varken Louis Hotels eller något Louis Hotel Collection-hotell ansvarigt för felaktig eller inkorrekt information om onlinebokningar, oavsett om den orsakas av användare, av utrustning eller programmering som hör till plattformen för onlinebokning eller av tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid behandlingen av information relaterad till en onlinebokning och ska inte hållas ansvarigt för skador till följd av något av det föregående.\nDessa allmänna bokningsvillkor och annat material samt andra tjänster och produkter "som de är" OCH, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅNSÄGER SIG LOUIS HOTELS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, DESIGN, NOGGRANNHET, KAPACITET, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET.\n6. Tillämplig lag/jurisdiktion \nDessa allmänna bokningsvillkor ska regleras och tolkas (i) för de hotell som drivs i Cypern i enlighet med Republiken Cyperns lagar och (ii) för de hotell som drivs i Grekland i enlighet med Hellenska republikens lagar. Domstolarna i det land där ett hotell är beläget ska ha exklusiv behörighet för alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa allmänna bokningsvillkor, om inte Louis Hotels anser att ett annat forum i en annan jurisdiktion är mer lämpligt för att lösa en tvist.\n7. Force Majeure \nVarken Louis Hotels eller hotellet ska vara ansvariga gentemot dig eller någon gäst på grund av att vi underlåter eller försenar att uppfylla någon av våra skyldigheter enligt de allmänna bokningsvillkoren, om förseningen eller underlåtenheten beror på Force Majeure. I dessa villkor avses med "Force Majeure" alla orsaker som ligger utanför Louis Hotels eller hotellets rimliga kontroll, inklusive utan begränsning:brand, översvämning, explosion, jordbävning, storm eller annan naturkatastrof, inre oroligheter, strejk, embargo fel eller försening hos underleverantör eller industriell eller civil konflikt som omfattar delar av eller hela personalstyrkan, fientligheter (oavsett om krig förklarats eller inte), sabotage, terroristattack eller handlingar eller beslut av någon statlig, offentlig eller rättslig myndighet (annat än till följd av den berörda partens handling eller underlåtenhet) eller införandet av någon lagstiftande eller oberoende statlig sanktion, eller liknande åtgärd som begränsar eller förbjuder Louis Hotels eller Hotellets smidiga verksamhet och/eller affärsverksamhet.\Om Louis Hotels Group till följd av Force Majeure tvingas begränsa, ändra eller avboka en bokning och/eller avtalade tjänster, ska kunden inte ha rätt att kräva ersättning för eventuella förluster som uppstår till följd av nämnda begränsning, ändring eller avbokning och eventuell förskottsbetalning får inte återbetalas.\Om du har några frågor om din rumsreservation eller vill ändra en reservation, i den utsträckning det är tillåtet, ber vi dig kontakta det aktuella Louis Hotel genom att ringa eller skicka e-post till hotellets reservationsavdelning.\nFör allmän hotellinformation kan du kontakta info@louishotels.com\nFör Louis Althea Beach, Althea Kalamies Villas Information som du kan kontakta althea@louishotels.com\nFor Amada Colossos Resort Information som du kan kontakta reservations@amadacolossosresort.com\nFor Louis Kerkyra Blue Information som du kan kontakta kerkyrablue@louishotels.com\nFor Asterion Suites & Spa Information som du kan kontakta asterion.reservations@louishotels.com\nFor Chris Le Mare Villa / Chris Le Mare Gold Information som du kan kontakta st.elias@louishotels.com\nFor Louis Imperial Beach Information som du kan kontakta imperial.cy@louishotels.com\nFor Infinity Blu Information som du kan kontakta info@hotelinfinitybluprotaras.com\nFor The Ivi Mare Information som du kan kontakta ivimare@louishotels.com\nFor Louis Ledra Beach Information som du kan kontakta ledrabeach@louishotels.com\nFor Nausicaa Luxury Villas Information som du kan kontakta nausicaa@louishotels.com\nFor Louis Paphos Breeze Information som du kan kontakta paphosbreeze@louishotels.com\nFor Louis Phaethon Beach Information som du kan kontakta phaethon@louishotels.com\nFor Polis 1907 Information som du kan kontakta polis1907.gm@louishotels.com\nFor Louis St. Elias Resort & Waterpark Information kan du kontakta st.elias@louishotels.com\nFor Mykonos Theoxenia Information kan du kontakta info@mykonostheoxenia.com\nFor Once in Mykonos Information kan du kontakta info@onceinmykonos.com\nFor Nausicaa Beach Information kan du kontakta nausicaa@louishotels.com\nFor Louis Ionian Sun Information kan du kontakta res.ioniansun@louishotels.com\nFör Sofianna Resort & Spa Information kan du kontakta info@sofianna.com\nFör The King Jason Paphos Information kan du kontakta info@thekingjasonpaphos.com\nFör The King Jason Protaras Information kan du kontakta info@thekingjasonprotaras.com\nFör The Royal Apollonia Information kan du kontakta info@theroyalapollonia.com