Läs igenom dessa villkor och förutsättningar innan du bokar via Louis Hotels webbplats. Genom att användare vår webbplats godkänner du att du blir juridiskt bunden av dessa villkor och såsom de kan ändras och anslås från tid till annan.

Dessa villkor och förutsättningar bildar grunden för avtalet mellan dig, och alla vuxna och/eller minderåriga som är en del av din bokning. Du godkänner genom att göra bokningen att bli bunden av de villkor och förutsättningar som är en del av ditt kontrakt.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller rättningar, förändra, upphäva eller ta bort alla delar på webbplatsen när som helst.

Vi ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier, framställningar eller bekräftelser i någon form med avseende på webbplatsen eller någon information, tjänst eller produkt som tillhandahålles via webbplatsen.

Vi åtar oss inte något ansvar för förlust eller skador i någon form, oavsett vad eller hur den uppstår i anslutning med visning eller användning av webbplatsen, eller dess innehåll oavsett om det beror på brist på noggrannhet, felaktighet, utelämnande eller annan anledning, och oavsett om det beror på Louis Hotels, eller vår personal, agenter eller annan person eller enhet.

PRISER

Alla användare ombedes att kontrollera den information som visas innan de ingår något avtal av något slag. Tillgänglighet, priser och avbokning gäller för varje rum som offereras och du bör noggrant läsa igenom den tillhandahållna prisinformationen innan du fortsätter att göra en onlinebokning. Särskilda marknadsföringserbjudanden kan ha ytterligare villkor och avbokningsvillkor som är specifika för det erbjudandet. Du ombeds att kontrollera dessa noggrant innan du slutför din online-bokning.

Varje rumspris har villkor och förutsättningar som gäller för vistelsen för varje rum. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa villkor och förutsättningar innan du gör en online-bokning.

Alla konton måste betalas i sin helhet vid avresan.

MOMS OCH SKATTER

Moms och skatter är inkluderade i rumspriserna. Måltider ingår endast i priset där det uttryckligen anges. Louis Hotels förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum granska sina rumspriser. Alla eventuella ökningar i pris kommer att meddelas vid bokningen. För information om våra rumspriser, använd vår online-bokning eller ring vårt försäljningscenter på

00357-22-588218/11

ALLMÄNT

Hotellet kommer att vidta alla rimliga steg för att uppfylla bokningen så gott man kan och i enlighet med den bifogade informationen. Men, man förbehåller sig rätten att tillhandahålla alternativa tjänster med motsvarande standard utan extra kostnad för gästen.

Gästen är inte berättigad att tilldela bokningen till någon tredje part eller använda hotellets faciliteter, annat än för boende.

Hotellet förbehåller sig rätten att debitera gästen för alla extra kostnader för varor och tjänster som gästen begärt under vistelsen eller orsakats av att gästen inte har följt de överenskomna tiderna för tjänsten.

Även om hotellet har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen som finns i dess broschyrer, tariffer, reklamblad, annonser och webbplats är korrekt, så förbehåller man sig rätten att förändra, byta ut eller dra tillbaka någon tjänst, facilitet eller bekvämlighet utan förvarning om så krävs.

Oaktat det som uttrycks i dessa villkor, är hotellet inte ansvarigt för något misslyckande att utföra sina åtaganden till kunden helt eller delvis som ett resultat av någon av följande omständigheter.

  • Strejk
  • Andra företagsrelaterade åtgärder
  • Brand på eller i närheten av hotellet
  • Översvämning på eller i närheten av hotellet
  • Civil oro, tvist eller uppståndelse
  • Terrorism eller försök till terrorism
  • Oförutsägbara händelser
  • Rättsliga åtgärder mot hotellet, som inte beror på dess försumlighet,
  • som hindrar tillgången av tjänster.

Särskilda behov/Förfrågningar

Ansvarsbegränsning

Incheckning

Barnsängar

Rökning

Husdjur

Skador orsakade av gäster

Alkohol

Gästers uppförande

Hälsa och säkerhet

Copyright/Varumärken

Dataskydd

Variation

Webbpolicy

Kontakta oss

Lagar och rättsskipning

URL: steliasresort.com

Företag, organisation: ST ELIAS RESORT

Registrerat kontor:

Louis Hotels Public Co. Ltd

Agiou Elia 44, 5296 Protaras

P.O Box 33096

5310 Paralimni - Cyprus

Tel: 00357 23 831 300

Fax: 00357 23 831 398

info@louishotels.com

EU Momsnummer: 10011553X

Webbplatsens ändamål: Reklam för företaget

Ansvarig utgivare, juridisk representant: Popi Tanta

Redaktionschef: Popi Tanta

Webbmaster, design, redigering, konstnärlig utformning: SAS WIHP

Fotografier: SAS WIHP

Webbhosting: SAS WIHP

VD, SAS WIHP: Vincent Ramelli

Webbplatsen presenterar:

● Informativt innehåll

● En samling personlig data online

Franska dataskyddslagen: webbplatsen är föremål för en deklaration till Commission Nationale Informatique and Liberté (Franska dataskyddsmyndigheten). Du har rätt att komma åt, ändra, korrigera och radera information som rör dig (paragraf 34 i Loi Informatique et Libertés (Franska dataskyddslagen)). För att använda denna rättighet, kontaktar du: info@louishotels.com

Ägarskap: Webbplatsen och den information den innehåller skyddas av franska lagar om immateriella rättigheter och internationella avtal. Förutom privat användning eller användning av den närstående familjen, får inte webbplatsen eller någon del av dess innehåll reproduceras, återpubliceras, återuppges, ändras eller skickas vidare utan föregående skriftligt tillstånd från berörd part.